senin onun gibi insan kimseden bir farkı yok / 1881 - 193∞
biryumakmutsuzluk:

oturuyomsen:

zombiyiyenvampirella:

fakarm:

bizim yalın bildiğiniz hüso çıktı aq


are you serious? are you kidding me?

Güvendiğim dağlara kar yağdı

Benim okuduğum ilk okuldan mezun ama adam buraya konsere bile gelmiyo artist snsnsjjshsjssjjs

biryumakmutsuzluk:

oturuyomsen:

zombiyiyenvampirella:

fakarm:

bizim yalın bildiğiniz hüso çıktı aq

are you serious? are you kidding me?

Güvendiğim dağlara kar yağdı

Benim okuduğum ilk okuldan mezun ama adam buraya konsere bile gelmiyo artist snsnsjjshsjssjjs

(vejeteryanzombie gönderdi)

Notes
2910
Posted
3 gün önce
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter